Źródła finansowania przedsiębiorstw

Źródła finansowania przedsiębiorstw

Każda prowadzona działalność gospodarcza opiera się na dwóch głównych źródłach finansowania, wewnętrznym i zewnętrznym. Największym problemem przedstawicieli z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest pozyskiwanie kapitału, w tej kwestii napotykają na każdym niemalże kroku na spore ograniczenia. W czasach wszechświatowego kryzysu gospodarczego, tym trudniej jest wypracować dodatni bilans netto w firmie. W najtrudniejszej sytuacji ponad wszystko znajdują się młodzi przedsiębiorcy. Takie osoby, które bardzo często, zakładają własny biznes z pozycji osoby bezrobotnej, mogą liczyć niemal wyłącznie na własną przedsiębiorczość i na zwrotną pomoc ze strony instytucji unijnych i publicznych. Na kredyt bankowy w pierwszych miesiącach funkcjonowania przedsiębiorstwa nie mają nawet, co liczyć. Do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw należą środki pochodzące z kredytów inwestycyjnych, z franchisingu czy z leasingu. Wewnętrznymi sposobami dofinansowania bieżącej działalności są środki z zatrzymanego zysku netto, odpisy amortyzacyjne czy dopłaty wspólników spółki. W dobrej sytuacji są ci, którzy nie są zmuszeni do prowadzenia działalności gospodarczej w pojedynkę. Posiadając wspólników w przedsiębiorstwie, kłopoty inwestycyjne i finansowe rozkładają się na kilka osób. Trzecim sposobem finansowania przedsiębiorstwa jest z alternatywnych środków, jak emitowanie akcji własnej spółki na rynku.