Znaczenie kursu giełdowego

Znaczenie kursu giełdowego

Wszystko ma swoją cenę, również prawa majątkowe. Na giełdzie inwestorzy są regularnie informowani o zmianie cen papierów wartościowych. Taki zestaw informacji określa się mianem kursu giełdowego. Urzędnicy zapisują wartość każdej transakcji. Zarówno zakup, jak i sprzedaż jakiegoś dokumentu ma istotny wpływ na kurs. Na podstawie cen akcji można obliczyć całkowitą wartość firmy. Jeśli przeliczymy wartość udziałów samej giełdy, otrzymamy jej indeks. Stanowi on bardzo ważną informację zarówno dla zarządu, jak i klientów. Indeks przedstawia aktualnie obowiązująca koniunkturę na giełdzie. Pod pojęciem koniunktury rozumiemy pewne okoliczności, które pozytywnie wpływają na gospodarkę. Bezpośrednim wyznacznikiem dobrej koniunktury jest wzrost cen akcji oraz PKB. Czasem ekonomiści osobno rozpatrują kurs udziałowych papierów wartościowych. Ceny akcji są ustalane na dwa sposoby. Niektóre giełdy preferują wyznaczanie cen na dłuższy okres czasu. Jednak najczęściej wartość akcji jest uzależniona od zmian popytu oraz podaży. Analizując kursy, należy wziąć pod uwagę jeszcze jedno zjawisko. Jeżeli dla giełdy znaczenie mają przede wszystkim ceny, maklerzy dostosowują do nich transakcje. Tak wygląda sytuacja na międzynarodowej giełdzie NASDAQ. Jeżeli najpierw są brane pod uwagę zlecenia, to kurs akcji musi zostać do nich dopasowany. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od lat organizuje sesje według opisanego modelu.