Znaczenie jednostek indeksowych

Znaczenie jednostek indeksowych

Giełdy funkcjonują w rozmaity sposób. Fakt ten łatwo zauważyć, nawet jeśli przedmiotem transakcji są identyczne towary albo usługi. Dlatego wprowadzono system uniwersalnego indeksowania. Każda giełda otrzymuje swój indeks, który dostarcza inwestorom wielu informacji. Wartość indeksu oblicza się na podstawie obowiązującej koniunktury. Ceny papierów wartościowych mają największy wpływ na pracę giełdy. Ważny jest również sposób, w jaki udziałowcy zawierają transakcje. Pół wieku temu do badań wybierano największe inwestujące spółki. Dzisiejsze obliczenia są znacznie dokładniejsze, gdyż obejmują całość badanego rynku. Przetwarzaniem danych zajmują się komputery wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie. Głównym celem indeksu giełdowego jest poinformowanie inwestorów o aktualnej sytuacji na giełdzie. Zapoznając się z tabelami, możemy wybrać rynek, który spełni nasze oczekiwania. Doświadczony makler potrafi wydedukować, w jakim kierunku rozwija się rynek. Zwykli uczestnicy giełdy korzystają z gotowych interpretacji, wykonanych na zlecenie. Udziałowcy tworzą również własne wskaźniki giełdowe. W praktyce indeksy dzieli się ze względu na kraj, w którym funkcjonuje dany rynek. Dla Japonii obowiązuje między innymi kod Nikkei, a dla USA NASDAQ. W Polsce głównym indeksem giełdowym jest WIG, NIF oraz WIG20. Wśród kodów możemy wyróżnić subindeksy, wprowadzone dla różnych podsektorów gospodarki. Skrót WIG BUDOW ma znaczenie dla sektora budownictwa, WIG CHEMIA dla przemysłu chemicznego, a WIG PALIWA dla przemysłu energetycznego.