Zawieranie korzystnych transakcji

Zawieranie korzystnych transakcji

Dobrym zwyczajem inwestora jest dokładne przeczytanie umowy przed złożeniem podpisu. Pominięcie tego kroku stanowi ogromne ryzyko… Szczególnie w przypadku branży finansowej! Na giełdzie możemy się spotkać z różnego rodzaju umowami. Dlatego zanim zdecydujemy się na udział w sesji giełdowej, zapoznajmy się z warunkami zakupu oraz sprzedaży. Standardowo transakcje dzielą się na rzeczywiste oraz spekulacyjne. W transakcjach rzeczywistych najczęściej biorą udział klienci indywidualni oraz spółki zdecydowane na faktyczny zakup majątku. Przedmiotem transakcji może być prawo własności, jakiś konkretny towar albo usługa. Maklerzy dzielą umowy rzeczywiste na kilka dodatkowych kategorii. Jeśli chcemy otrzymać towar lub prawo majątkowe natychmiast po dokonaniu wpłaty, powinniśmy wziąć udział w transakcji typu spot. Wówczas umowa zobowiązuje sprzedawcę do zapewnienia dostawy w ciągu zaledwie jednego dnia. Maksymalny czas realizacji umowy typu spot wynosi dwa tygodnie. Sytuacja, w której dopiero po podpisaniu dokumentów towar jest przygotowywany, to transakcja na załadowanie. Czas dostarczenia towaru musi zostać ustalony indywidualnie. Ciekawym przypadkiem są umowy nierzeczywiste. Kupujący tak naprawdę nie planuje skorzystać z przedmiotu transakcji. Nabyty towar, usługa lub prawo są natychmiast odsprzedawane. W ten sposób postępują duże firmy obracające swoim majątkiem na giełdzie. Zawierane przez nie umowy stabilizują ceny, a tym samym kursy giełdowe.