Założenie własnej działalności gospodarczej

Założenie własnej działalności gospodarczej

Jeszcze do niedawna z założeniem indywidualnej działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa wiązało się sporo problemów natury formalno-prawnych. Od pierwszego stycznia dwutysięcznego dwunastego roku, przepisy dotyczące zakładania działalności gospodarczej uległy znacznemu uproszczeniu. Obecnie założenie firmy nie zajmuje więcej niż kilka dni. Pierwszym etapem na drodze do założenia własnej działalności gospodarczej jest złożenie elektronicznego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Poprawnie wypełniony wniosek zostaje w ciągu najbliższych godzin od jego zaakceptowania rozesłany zarówno do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i do Urzędu Skarbowe. Już w tym miejscu doskonale widać, jak uproszczona została cała procedura. Wcześniej podmiot mający zamiar otworzenia własnej działalności gospodarczej musiał zgłosić się do każdego z tych urzędów indywidualnie ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami. Jeżeli nasz elektroniczny wniosek nie spełnia wszystkich kryteriów, zostajemy o tym fakcie poinformowani drogą mailową. Po usunięciu wszystkich braków, można wniosek wysłać raz jeszcze. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność musi również otworzyć rachunek bankowy firmy, a także wyrobić pieczątkę firmy. Jeżeli przedsiębiorca przewiduje zatrudnienie pracowników, musi o tym fakcie poinformować w ciągu trzydzieści dni, od dnia zatrudnienia Państwową Inspekcję Pracy.