Założenie firmy przez Internet

Założenie firmy przez Internet

Przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej są stale modyfikowane i dostosowywane do potrzeb przedsiębiorców. Choć w dalszym ciągu krajowe przepisy dotyczące zakładania firmy i obowiązków podatkowych są jednymi z najbardziej skomplikowanych i zbiurokratyzowanych na kontynencie, to wydawać się może, że wszystko idzie w tej sprawie w dobrą stronę. Jednym z dowodów na poparcie takiego stwierdzenia niech będzie wprowadzenie od pierwszego stycznia dwutysięcznego dwunastego roku, możliwości założenia własnej działalności gospodarczej bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy tylko fakt posiadania łącza internetowego. Zastosowanie takiego rozwiązania, to duże uproszczenie i niewątpliwa oszczędność formalności i czasu, jaki zwyczajowo musieli tracić przedsiębiorcy na tego typu działania. Taki elektroniczny rejestr przedsiębiorców był długo wyczekiwanym systemem, czekano na niego z niekłamanym utęsknieniem. Wniosek o założenie firmy można znaleźć na jednej ze stron rządowych. Prawidłowo wypełniony wniosek należy wysłać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wprowadzenie takiego elektronicznego systemy uporządkowującego kwestie związane ze wszystkimi przedsiębiorcami, to nie tylko duże ułatwienie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, lecz również dla gmin, które do tej pory zajmowały się rejestracją takich osób chętnych na założenie firmy.