Zakładanie spółki partnerskiej

Zakładanie spółki partnerskiej

System krajowych spółek handlowych podzielony został na dwie grupy podmiotów. Jedną z nich jest grupa spółek osobowych, drugą zaś spółek kapitałowych. Do grupy spółek osobowych należą, spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna. Spółkami kapitałowymi natomiast, w myśl kodeksu spółek handlowych są spółki akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością. Gdy posiadamy uprawnienia do wykonywania wspólnego zawodu, wówczas ciekawym sposobem prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej będzie z pewnością założenie spółki partnerskiej. Spółka tego rodzaju daje dowolną swobodę gromadzenia. Do jej założenia potrzebnych jest przynajmniej dwóch partnerów, którzy ukierunkują swoją działalność w taki sposób by realizować jeden wytyczony cel. Zgodnie z odpowiednim przepisem kodeksu spółek handlowych, do grupy wolnych zawodów należą między innymi zawód adwokata, farmaceuty, radcy prawnego, notariusza, tłumacza przysięgłego, księgowego, lekarza czy pielęgniarki. Wygodna w tym rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej jest forma opodatkowania. Wspólnik nie musi prowadzić pełnej księgowości, możliwe jest rozliczanie się z urzędem skarbowym na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ważne jest również, że w tej formie prawno-organizacyjnej nie ma instytucji solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wspólników, każdy odpowiada tylko za własne działania i interesy, do wysokości swojego majątku.