Zakładanie biznesu na wsi

Powszechnie wiadomo, że osobom zamieszkałym na terenach wiejskich jest o wiele trudniej odnieść sukces, niż osobom z miasta. Dlatego raz, na jakiś czas uruchamiane programy pomocowe dla takich osób. Jedną z form pomocy dla osób planujących założenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich jest otrzymanie czterdziestu tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, by te pieniądze nie musiały wracać, tam skąd przyszły, jest utrzymanie się na rynku przez dwanaście miesięcy od dnia złożenia wniosku. Inną formą pomocy jest wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich. Z tego tytułu osoba przygotowująca się do rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenach wiejskich może otrzymać aż trzysta tysięcy złotych pomocy. Oczywiście nie każdy ma szansę ubiegania się o taką pomoc, trzeba spełnić określone warunki. Jednym z takich warunków jest fakt posiadania części własnego kapitału. O wsparcie z tego tytułu można wnioskować w lokalnych grupach działania i w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Grupa wiekowa, jak może ubiegać się o takie dofinansowanie musi mieścić się w przedziale osiemnaście-sześćdziesiąt lat i nie mogą podlegać pod ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Firmę można otworzyć na wsi lub w małym miasteczku nieprzekraczającym liczebnością pięciu tysięcy mieszkańców. Powinno być to mikro przedsiębiorstwo.