Zadania krótkookresowe przedsiębiorstw

Zadania krótkookresowe przedsiębiorstw

Właściciele każdego przedsiębiorstwa stawiają przed sobą cele krótkoterminowe i długoterminowe. Zawarte są najczęściej w biznesplanie. Pozwalają one jasno wytyczyć drogę, jaką ma przebyć przedsiębiorstwo od jego założenie do momentu planowanego zamknięcia działalności. Każdy z tych celów zarówno krótko, jak i długoterminowych powinien być ukierunkowany na maksymalizację wartości rynkowej prowadzonej działalności gospodarczej. Systematyczne realizowanie wszystkich postanowionych przed firmą celów, wymaga sprawnego i efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Cele krótkoterminowe muszą być wytyczone w taki sposób, by ich wypełnianie, przybliżało całą firmę, do realizacji jednego z celów końcowych. Takie wyartykułowanie celów krótkookresowych wymaga sprawnego zarządzania i wykonania wielu czasochłonnych analiz rynku. Często, niektórych czynników rynkowych nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego w planie biznesowym trzeba zostawić pewne rezerwy, gdyby sytuacja na rynku zmieniła się na gorsze. W trakcie prowadzenia trzeba cele krótkoterminowe, jak i długoterminowe weryfikować i dostosowywać do panujących aktualnie warunków. Zadaniami krótkoterminowymi nazywamy wszystkie cele, które determinują szybkość realizacji celów głównych. Do zadań krótkookresowych w większości przedsiębiorstw należy poprawa zyskowności, wyrażona w procentach, zwiększenie płacy dla właścicieli i pracowników, ustabilizowanie sytuacji w kadrach pracowniczych i tym podobne.