Wysokość karty podatkowej

Wysokość karty podatkowej

Cztery formy opodatkowania ma do wyboru każdy przedsiębiorca przed rozpoczęciem każdego roku podatkowego. Należą do nich ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, podatek liniowy i opodatkowanie według skali podatkowej. Najlepszego wyboru każdy przedsiębiorca powinien dokonać po przeanalizowaniu wielu czynników, które mają wpływ na stopień skomplikowania naszej firmowej księgowości. Takiej analizy najlepiej dokonać razem z biurem rachunkowym, i jeżeli takiego posiadamy, to z księgowym. Jedną z najczęściej wybieranych form opodatkowania jest karta podatkowa. Jednak nie każdy przedsiębiorca może się rozliczać z urzędem skarbowym według tej formy opodatkowania. Przy karcie podatkowej konieczne jest zachowanie odpowiedniego, wskazanego w przepisach, limitu zatrudnienia. Wysokość karty podatkowej może przybrać różne stawki. Trzy czynniki determinują w największym stopniu wysokość tej formy opodatkowania, należą do nich, wielkość zatrudnienia, rodzaj wykonywanych usług i wielkość miejscowość, w której są świadczone. O tych czynnikach wymienionych powyżej i jeszcze kilku innych informuje nas ustawa o nazwie zryczałtowany podatek dochodowy. Wysokość karty podatkowej zależy również od wieku podatnika, w przypadku, gdy podatnik ukończył sześćdziesiąty rok życia, odpowiedni organ w urzędzie skarbowym, ma prawo do obniżenia wysokości stawek w tej formie opodatkowania, nawet o jedną piątą.