Wysokie zyski, duże ryzyko

Wysokie zyski, duże ryzyko

Bezpiecznie oszczędzanie, które pozwoli jednocześnie na osiąganie wysokich zysków, jest zdaniem wielu osób niemożliwe. Uważają, bowiem, że nie można osiągnąć wysokich zysków nie ponosząc jednocześnie ryzyka. Tym samym uważają, że wszelkiego rodzaju lokaty, konta oszczędnościowe oraz inne sposoby oszczędzania, nie dają możliwości osiągnięcia tak dużych zysków, jak gra na giełdzie. Co prawda, wiąże się ona z bardzo dużym ryzykiem, ale też pozwala w bardzo krótkim czasie osiągnąć bardzo duże zyski. Należy jednak bardzo ostrożnie inwestować swoje pieniądze, a tym samym rozkładać ryzyko związane z zakupem akcji, decydując się na zakup akcji kilku różnych spółek. O tej zasadzie usłyszą również wszystkie osoby, które zdecydują się poszukać rady u ekspertów zajmujących się doradztwem giełdowym. Jest to pierwsza, a zarazem bardzo ważna zasada, od której przestrzegania zależy między to, czy osoba straci wszystkie swoje oszczędności, za sprawą jednej decyzji, czy też raczej tylko ich część. Z tego też względu większość osób, które zamierza zainwestować swoje oszczędności w papiery wartościowe zdaje się w tej kwestii na biura maklerskie lub fundusze inwestycyjne. Uważają, że dzięki temu ich pieniądze będą bardziej bezpieczne, a co za tym idzie, szanse na ich pomnożenie również zaczynają wzrastać.