Wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej

Wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej

Niezależnie od tego czy staramy się o przyznanie pieniędzy ze środków unijnych czy publicznych, za każdym razem musimy wystosować do właściwej instytucji stosowny wniosek. Poza tym, gdy staramy się o pieniądze z urzędu pracy, musimy wówczas uzyskać wcześniej status bezrobotnego, a także w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie wolno nam było prowadzić żadnej działalności gospodarczej. We wniosku musimy uwzględnić profil naszej przyszłej działalności gospodarczej. Poza tym we wniosku każdy przyszły przedsiębiorca musi uwzględnić warunki panujące obecnie na tym konkretnym rynku, a także wymienić podmioty gospodarcze, z którymi przyjdzie nam konkurować. Te wszystkie elementy, które znajdują się wniosku do urzędu pracy, do złudzenia przypominają narzędzia wykorzystywane do budowy biznesplanu. Dodatkowo musimy wymienić, jakiego rodzaju produkty lub usługi będziemy świadczyć, w jakiej konkretnej ilości planujemy je wypuszczać na rynek, oraz jaki mamy pomysł na zdobycie klientów, według jakich metod klienci będą pozyskiwani. Widać wyraźnie, że każdy przyszły przedsiębiorca, już na samym początku swojej drogi biznesowej musi wykazać się doskonała wiedzą z zakresu planowanej działalności. Wszystkie potrzebne dokumenty należy złożyć w urzędzie pracy. Wzór wszystkich potrzebnych wniosków można znaleźć na stronach internetowych urzędów pracy. Dotacje z urzędu pracy w wysokości dwudziestu jeden tysięcy złotych należy zwrócić.