Warunki otrzymania dotacji unijnych

Warunki otrzymania dotacji unijnych

O dotacje ze środków i funduszy unijnych można się ubiegać z kilku źródeł. Jednym z nich jest wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich. Z tego tytułu można otrzymać nawet trzysta tysięcy złotych. Problemem dla osób chcących założyć firmę z pomocą z tego programu jest konieczność posiadania całości kapitału na wykonanie projektu. Unia Europejska zwraca dopiero później pieniądze, które wydaliśmy na dany projekt. Jednak by w ogóle taką pomoc otrzymać należy posiadać wiedzę, gdzie się zgłosić, z jakimi dokumentami, i w jakim momencie. Wniosek o uczestnictwo w tym programie pomocowym, można złożyć albo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, albo w lokalnej grupie działania. Od lokalnej grupy działania najłatwiej uzyskać wszystkie potrzebne formularze i dokumenty. W każdej lokalnej grupie działania jest wyznaczony termin, do którego można składać wnioski o uczestnictwo w programie. Nie można pójść z wnioskiem w dowolnie wybranym przez nas terminie. W lokalnej grupie działania dochodzi do analizy naszego wniosku. Jeżeli we wniosku wszystko się zgadza, wówczas nasz wniosek zostaje przekazany wyżej do odpowiedniej struktury w urzędzie marszałkowskim. Dana komórka w urzędzie marszałkowskim ma proceduralnie wyznaczony termin, w którym ma wydać decyzję w sprawie wniosku i ewentualnego przyznania dofinansowania. Pieniądze są przelewane na nasze konto z oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.