Warunki, o których należy pamiętać

Warunki, o których należy pamiętać

Aby powstało przedsiębiorstwo, potencjalny inwestor musi spełnić kilka warunków. Proces zakładania firmy jest dokładnie monitorowany przez państwo. W przypadku giełdy pierwszą i najważniejszą kwestią jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Do obrotu papierami wartościowymi wystarczy zwykłe biuro oraz sprzęt komputerowy. W dobie Internetu niezbędne jest również stałe połączenie z siecią. Giełdy towarowe wymagają dodatkowej przestrzeni do prezentacji produktów. Samochody można wystawić na terenie strzeżonego parkingu. Czasem produkty wymagają specjalnych warunków. Dobrym przykładem są egzotyczne kwiaty. Kolejnym warunkiem istnienia giełdy jest spisanie regulaminu oraz statutu. W regulaminie udziałowcy deklarują czas sesji, metodę przeprowadzania transakcji oraz informowania o aktualnych kursach. Statut określa strukturę i obowiązki zarządu. W giełdach korporacyjnych władzę sprawują prywatne firmy, które wykupiły swoje członkostwo. W przypadku giełdy prowadzonej według systemu niemieckiego, to państwo pełni rolę właściciela. Rząd lub inny, wcześniej wyznaczony organ władzy, decyduje o najważniejszych sprawach. Aby giełda mogła funkcjonować, potrzebni są czynni uczestnicy transakcji. Maklerzy pracują na zlecenie klientów indywidualnych oraz firm. Samodzielni inwestorzy to osoby, które grają na giełdzie od lat i nie potrzebują pomocy fachowca. Giełdy towarowe często odwiedzają goście. Nad sprawami organizacyjnymi czuwają urzędnicy. Tak zorganizowana sesja gwarantuje giełdzie sukces i dalszy rozwój.