Warunki kredytu preferencyjnego

Warunki kredytu preferencyjnego

Dla osób prowadzących przedsiębiorstwo, przez, co najmniej dwanaście miesięcy, możliwe jest uzyskanie kredytu bankowego na preferencyjnych warunkach. Kredyty preferencyjne wychodzą z inicjatywy nie instytucji bankowych, lecz ze strony rządowej, która dopłaca część odsetek i rat kredytowych z budżetu państwa, w ten sposób opłacalne jest dla banków udzielanie kredytów na takich atrakcyjnych ze strony przedsiębiorców warunkach. Przedsiębiorstwo starające się o tego rodzaju dofinansowanie musi wykazać się przed właściwą instytucją płynnością finansową, brakiem zaległych zobowiązań podatkowych i kredytowych. Ponadto we wniosku kredytowym trzeba wskazać przeznaczenie tych środków. Do tej pory z tej puli pomocowej skorzystało kilka tysięcy małych i średnich przedsiębiorców. Niewątpliwie tych kilka miliardów złotych, które wpłynęły do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, to potężny zastrzyk dla takich przedsiębiorców. Wysokość oprocentowania w kredytach preferencyjnych nie przekracza sześciu procent. W porównaniu do zwykłych kredytów inwestycyjnych jest to kilkuprocentowy zysk, który przy sumie na przykład pięciuset tysięcy złotych może zamienić się w oszczędność rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Maksymalne dofinansowanie z tej puli, to pół miliona euro. Martwić przedsiębiorców, może jedynie krótki okres spłaty tego rodzaju kredytów, bo zaledwie wynosi on sześć lat, czyli niewiele.