Warunki kredytu obrotowego

Warunki kredytu obrotowego

By pokryć braki w płynności finansowej przedsiębiorstwa, wielu właścicieli firm, którzy mają taką możliwość decydują się na pokrycie tego rodzaju należności zaciągając kredyt obrotowy. Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania tego rodzaju finansowania ze środków zewnętrznych, jest złożenie wniosku kredytowego. Formularz wnioskowy można znaleźć na stronach internetowych instytucji bankowych. Najlepiej o kredyt obrotowy starać się w banku, w którym nasza firma posiada założone konto firmowe, liczyć możemy w nim zazwyczaj na większe upusty i lepsze warunki kredytowe. Przeważnie o kredyt obrotowy mogą się starać podmioty gospodarcze, które utrzymują się na rynku od przynajmniej dwunastu miesięcy. Po złożeniu wniosku, następny krok należy do władz banku, to one decydują, czy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony i czy mamy w ogóle podstawy, by się o taki kredyt starać. We wniosku wskazujemy propozycję zabezpieczenia, a także oczekiwaną kwotę kredytu. Instytucja bankowa decyduje, czy takie zabezpieczenie jest wystarczające i czy taka kwota jest zasadna z punktu widzenia wysokości dotychczasowych wpływów na konto firmowe i ich częstotliwości. Dopiero po obliczeniu tych wszystkich pozycji, bank może wydać wiążącą decyzję. Kredyty obrotowe należą do grupy kredytów krótkoterminowych, ich okres spłaty rzadko przekracza jeden rok. Można go zaciągnąć maksymalnie raz na dwanaście miesięcy.