VSM mapowanie

VSM mapowanie

Proces produkcji jest zawsze bardzo złożony i składa się z wielu elementów, które wymagają bardzo dokładnego zaplanowania. Często niezbędne jest przeprowadzenie analizy już istniejących procesów w celu ich usprawnienia. Jednym z narządzi, których się używa jest VSM mapowanie strumienia wartości.Produkcja obejmuje wiele etapów, począwszy od dostarczenia odpowiednich surowców, po zakończenie całego procesu i uzyskanie gotowego produktu. W tym czasie może dojść do różnych nieprawidłowości, które zmniejszają wydajność, a także powodują dodatkowe koszty. Mapowanie strumienia wartości dotyczy materiałów, które muszą przepływać w odpowiedni sposób oraz informacji, które są niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu produkcji. Przeanalizowanie wszystkich elementów daje bardzo szczegółowy wgląd w sposób pracy przedsiębiorstwa i pozwala na zaprojektowanie zmian, które można wprowadzić, żeby usprawnić jego pracę. Dzięki mapowaniu strumienia wartości można więc podnieść wydajność, a co za tym idzie również zyski przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie takiej analizy nie jest proste, jednak często przynosi bardzo konkretne rezultaty, dlatego warto wziąć pod uwagę wdrożenie takiego rozwiązania również w swojej firmie.