usługi faktoringowe – biuro rachunkowe Chorzów

Czy bank może świadczyć usługi faktoringowe? Jakie rodzaje faktoringu ma do dyspozycji przedsiębiorca?

Faktoring to dosyć młoda forma utrzymywania przez firmę płynności finansowej. Można wyróżnić dwa rodzaje takiej metody. Pierwsza nazywana jest faktoringiem niepełnym. Wtedy podmiot, który wykupuje nieprzeterminowaną wierzytelność od kontrahenta nie ponosi ryzyka niewypłacalności. Jeżeli dłużnik nie będzie w stanie spłacić wierzytelności podmiotowi, to obowiązek ten spada na kontrahenta. Faktoring pełny natomiast wiąże się z podjęciem przez podmiot czyli faktora ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. Usługi faktoringowe najczęściej świadczy bank, ponieważ bank ma na ten cel przeznaczone odpowiednie środki. Faktoring można wykonać również przez biuro rachunkowe Chorzów niedawno wprowadził tę metodę finansową w kilku placówkach bankowych na swoim terenie. Chodzi o sytuacje, kiedy przedsiębiorstwo wystawia fakturę na określoną kwotę i z konkretną, odległą data wpłaty, a kontrahent nie może natychmiast uregulować płatności. Firma potrzebuje tych pieniędzy na inwestycje, więc bank podpisuje umowę z dłużnikiem i reguluje należność w jego imieniu. Przedsiębiorstwo otrzymuje potrzebne środki, a dłużnik spłaca zaległość w banku.