Uczestnicy transakcji giełdowych

W regulaminie i statucie każdej giełdy papierów wartościowych, niezależnie od tego, czy jest to giełda korporacyjna czy państwowa, wskazane są grupy podmiotów, którym przyznane zostało prawo do uczestnictwa w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o naszą krajową giełdę papierów wartościowych, to wskazanych zostało w jej regulaminie i statucie cztery grupy podmiotów mających prawo do uczestniczenia w transakcjach. Są nimi pośrednicy, goście, indywidualni uczestnicy i czuwający nas całym regulaminem urzędnicy. Najliczniejszą i najbardziej efektywną grupę stanowią pośrednicy, czyli pośrednicy w transakcjach z udziałem papierów wartościowych. Maklerzy działający na giełdzie organizują się w domy maklerskie. Każdy makler giełdowy pośredniczy w transakcjach między inwestorami a podmiotami sprzedający konkretne papiery wartościowe. Zapłatą za taką formę pośrednictwa jest prowizja z uzyskanych przez inwestora zysków. Nie jest to, więc, jakaś stała pensja. Na giełdzie papierów wartościowych zauważyć można dwie grupy maklerów, maklerzy kursowi i tak zwani maklerzy wolni. Maklerzy wolni kupują i sprzedają papiery wartościowe na własny rachunek, zaś maklerzy kursowi parają się transakcjami z udziałem kilku rodzajów papierów wartościowych. Samodzielni uczestnicy transakcji giełdowych, przeprowadzają operacje z udziałem papierów wartościowych na własny rachunek.