Typy emisji akcji

Akcje spółek notowanych na giełdzie i na rynku wtórnym podlegają dwóm rodzajom emisji. Emisji założycielskiej i emisji służące zwiększaniu kapitału zakładowego. Jeśli chodzi o emisję założycielskie to wydawane są takie akcje, gdy spółka jest tworzona od nowa. By objąć akcje z emisji założycielskiej konieczne jest złożenie przez podmiot zainteresowany ich objęciem certyfikatu sporządzonego w formie aktu notarialnego, w którym to zawarta jest zgoda na zawiązanie spółki w kształcie zaprezentowanym w umowie spółki, zgodę na zatwierdzenie statutu w tym kształcie oraz zgodę na objęcie określonej liczby akcji. W akcie założycielskim spółki akcyjnej, musi zostać przedstawiona lista akcjonariuszy, rodzaj objętych przez nich akcji, wartość nominalną każdej z nich, a także terminy, w których wpłaty na akcje zostały przeprowadzone. Po objęciu wszystkich akcji przez akcjonariuszy, powstaje wówczas spółka akcyjna w organizacji. Drugim rodzajem emisji akcji, jak już zostało wspomniane powyżej jest emisja kolejna, której zadaniem jest zwiększenie kapitału zakładowego spółki. W spółkach akcyjnych wysokość kapitału zakładowego musi wynosić, co najmniej sto tysięcy złotych. Akcjonariusza w drugim rodzaju emisji akcji, nazywa się subskrybentem. Nie jest już wymagana forma aktu notarialnego na potwierdzenie zajęcia akcji, wystarczy zapisać się na listę udostępnioną przez konkretną spółkę emitującą takie akcje.