Szkolenia dla handlowców

Dziś każda większa firma korzysta z kilku grup sprzedażowych, których zadaniem jest sprzedaż jej produktów lub usług. Firmy posiadają grupy, które działają równoległe, choć na co dzień różnią się specyfiką działania. Przykładem mogą być działające w tym samym czasie grupy przedstawicieli handlowych do spraw klientów ogólnych, grupy przedstawicieli handlowych do spraw klientów kluczowych, pracownicy działów sprzedaży telefonicznej, pracownicy działów sprzedaży poprzez kanały elektroniczne itd. W ich pracy, bez względu na to, czy sprzedają bezpośrednio, w czasie kampanii mailingowych czy też przez telefon, najważniejsza jest skuteczna komunikacja w dotychczasowymi i z nowymi klientami. Chodzi tutaj o wykształcenie pewnych standardów rozmów sprzedażowych i typowych, polegających na odpowiadaniu na pytania klientów. Kiedy okazuje się, że firma nie stosuje skutecznych metod komunikacji z klientami, sprzedaż wyraźnie spada a po drugie klienci tracą coraz bardziej zaufanie do firmy. W takich sytuacjach pomóc mogą jedynie konsultacje biznesowe, po których firma podejmie decyzję o zatrudnieniu profesjonalnych trenerów z zakresu skutecznej komunikacji z klientami. Takich firm jest na szczęście sporo i oferowane przez nich szkolenia w większości przypadków są bardzo skuteczne. Przeszkala się przede wszystkim tych pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia z klientami i nie są to tylko działy sprzedaży, ale także działy przyjmujące reklamacje itp.