Światowa Federacja Giełd

Światowa Federacja Giełd

Rynek papierów wartościowych podlega stałej, ścisłej kontroli. Specjaliści monitorują pracę giełd, aby uniknąć niebezpiecznych dla gospodarki błędów. Problem dotyczy przede wszystkim dużych, międzynarodowych spółek. Jedną z organizacji, skupiających najważniejsze giełdy świata, jest FGPW. Skrót ten oznacza Federację Giełd Papierów Wartościowych. Powstała ona na początku lat sześćdziesiątych jako Europejska Federacja Giełd. Organizację założono, aby ułatwić porozumienie największym rynkom papierów wartościowych. Pierwotnie miała ona zachęcić do współpracy tylko europejskie giełdy. Jednak bardzo szybko jej działalność rozszerzyła się na Stany Zjednoczone i Azję. Członkowie opracowali wspólny statut, akty prawne oraz wszelkiego rodzaju standardy. Dzięki temu ujednolicono strukturę organizacyjną oraz strategię działania giełd. Normy, które wprowadzono, znacznie uprościły międzynarodowy handel akcjami. Na początku do federacji przystąpiło zaledwie dziesięć spółek. Aktualnie FGPW może pochwalić się ponad pięciokrotnie wyższą liczbą współpracujących giełd. Aby wstąpić do federacji, kandydująca spółka musi spełnić kilka warunków. Większość z nich dotyczy metod przeprowadzania transakcji. Dwadzieścia lat temu Warszawska Giełda Papierów Wartościowych spełniła wszystkie zobowiązania. W efekcie polska gospodarka zyskała na znaczeniu w oczach zagranicznych inwestorów. Główna siedziba FGPW znajduje się w Paryżu, ale jej filie są rozproszone na wszystkich kontynentach.