Sukces małych firm

Sukces małych firm

Firma jest tak mocna, jak silni są jej pracownicy i na współczesnych rynkach jest to wyjątkowo aktualne stwierdzenie. Jeśli korporacja notująca rocznie miliardowe zyski chce rozpocząć podbój innych rynków i ma ambicje na rozpoczęcie globalnej produkcji, nie może opierać się na menadżerach czy inżynierach, którzy nigdy nie funkcjonowali poza swoim własnym regionem ekspertyzy i nie mają obycia z innymi kulturami, językami, brak im doświadczenia w działaniach w innych strefach czasowych. Rozpoczęcie działań mających na celu przeniesienie firmy na wyższy poziom to zawsze wielkie wyzwanie i jeśli zarząd postanowi, że trzeba rozpocząć działania na innych kontynentach, nagle wzrasta zapotrzebowanie na ludzi zdolnych do prowadzenia działań w wielu różnych językach, strefach czasowych a co najtrudniejsze – w różnych systemach prawno-podatkowych. Wymaga to ludzi najróżniejszego kalibru, od doświadczonych w międzynarodowym prawie prawników, wytrwałych na zmiany czasowe techników i zdolnych do prowadzenia międzynarodowych negocjacji prezesów. Podpisanie kontraktów opiewających na miliardy i zainicjowanie współpracy gospodarczej z krajem leżącym na drugiej połówce kuli ziemskiej to nie lada wyzwanie logistyczne. I bez odpowiedniego personelu trudno jest oczekiwać, by firma była w stanie odnieść sukces.