Struktura typowej giełdy

Struktura typowej giełdy

Giełda może być zorganizowana w różny sposób. Wszystko zależy od decyzji podjętych przez członków założycieli. Oczywiście na strukturę spółki największy wpływ ma zakres jej działalności. Rynek towarów funkcjonuje zupełnie inaczej od rynku papierów wartościowych czy usług. W przypadku obrotu prawami majątkowymi giełda przyjmuje strukturę organizacyjną spółki akcyjnej. W tego typu firmach wyróżnia się zarząd, radę oraz komisje nadzorujące działania pracowników. W zarządzie zasiadają przede wszystkim te osoby, które od początku istnienia giełdy angażują się w jej rozwój. Natomiast radnych wybiera się w czasie walnego zgromadzenia akcjonariuszy giełdy. Spotkanie wszystkich inwestorów jest organizowane według wcześniej ustalonego harmonogramu. Jedno ze spotkań musi mieć charakter sprawozdawczo wyborczy. Wówczas ustępująca rada giełdy omawia swoje osiągnięcia. Następnie akcjonariusze wybierają nową radę wśród zgromadzonych na sali osób. Bardzo ważną rolę w strukturze giełdy pełnią komisje. Ich zadaniem jest rozstrzyganie trudnych spraw, w tym sporów i roszczeń. Komisje mogą decydować o dopuszczeniu lub wstrzymaniu papierów wartościowych. Tworzą rozliczenia oraz analizują wyniki. W skład komisji giełdowych wchodzi również izba maklerska, kontrolująca pracę wszystkich maklerów. Sądy honorowe rozwiązują konflikty, do których dochodzi pomiędzy akcjonariuszami. Liczba osób, które pracują w charakterze obsługi, zależy od zasięgu giełdy. Spółki regionalne nie potrzebują tak licznego zespołu pracowników, jak giełdy międzynarodowe.