Start własnego biznesu

Start własnego biznesu

Rozpoczęcie pierwszej działalności gospodarczej, to zawsze dla każdego przedsiębiorcy ważna chwila. Z taką działalnością zazwyczaj wiążemy wielkie nadzieje, lecz mało, komu udaje się poprowadzić własne przedsiębiorstwo na szczyt drabiny biznesowej. Większość przedsiębiorców kończy swoją przygodę z własną firmą w przeciągu dwunastu miesięcy od daty jej rozpoczęcia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, jedną z nich jest z pewnością, mało precyzyjne określenie własnych celów. Krystalizacja własnych oczekiwań krótko i długoterminowych jest bardzo ważna, najczęściej sporządza się ją w formie profesjonalnego biznesplanu. To narzędzie planowania przyszłej działalności będzie nam nie tylko potrzebne z punktu widzenia wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, lecz może być również przydatne podczas starań i prób zaciągnięcia jednego z kredytów dla przedsiębiorców, czy podczas starań o pozyskanie atrakcyjnego inwestora i partnera biznesowego. Z pewnością nikt nam nie przyzna pomocy i wsparcia, gdy nie będzie miał dokładnej wiedzy, na co te środki pieniężne zostaną przeznaczone. Młody przedsiębiorca może starać się o przyznanie środków pieniężnych i dofinansować zarówno ze środków unijnych, jak i publicznych. Z budżetu Unii Europejskiej młodemu przedsiębiorcy przysługuje nawet czterdzieści tysięcy bezzwrotnej pomocy. Warunkiem jest utrzymanie się na rynku pracy przez dwanaście miesięcy.