Ryzyko działalności inwestycyjnej

Ryzyko działalności inwestycyjnej

Każdy, kto nosi się z zamiarem założenia działalności gospodarczej, musi mieć na uwadze, że z niezależnie od obszaru naszego biznesowego działania, wiąże się zawsze z tym faktem większe lub mniejsze ryzyko działalności inwestycyjnej. Przed pierwszymi posunięciami w sprawie zarejestrowania naszego przedsiębiorstwa, należy koniecznie przeprowadzić i dokonać profesjonalnych analiz wrażliwości, wszystkich możliwych scenariuszy potoczenia się wypadków, i wykonać samodzielne ryzyko przedsięwzięcia. Analizą wrażliwości prowadzonej działalności gospodarczej nazywamy, jeden z typów analiz ryzyka, gdzie zmieniamy wartość standardowych elementów i obserwujemy, jakie wyniknąć mogą w związku z tym zmiany. Z kolei analiza scenariuszy, następny typ analizy ryzyka, zestawia ze sobą korzystne i niekorzystne grupy warunków na rynku ekonomicznym oraz najbardziej realistyczne wartości bazowe. Powyżej wspomniane zostało także samodzielne ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej, chodzi tutaj o możliwe i bardzo prawdopodobne odchylenia od początkowo obliczonych kosztów i efektów końcowych z nich wynikających. Właśnie przy samodzielnym ryzyku przedsięwzięcia wykorzystuje się analizę scenariusza i wrażliwości. Innym pojęciem, bardzo ważnym przy ustalaniu ryzyka inwestycyjnego, jest ryzyko specyficzne. Swoją istotę czerpie ze wskaźnika giełdowego, który jest wyrażony w zazwyczaj w papierach wartościowych.