Rynek w rozumieniu współczesnej ekonomii

Rynek w rozumieniu współczesnej ekonomii

Dawniej transakcje handlowe odbywały się w ściśle określonym miejscu. Ludzie spotykali się, aby dokonać wymiany pewnych dóbr bądź usług. Takie miejsce nazywano rynkiem. Dla współczesnej gospodarki rynek nabrał zupełnie nowego znaczenia. Pojęcie to wiąże się z całokształtem działań podejmowanych przez inwestorów. W przypadku giełdy papierów wartościowych coraz więcej akcjonariuszy korzysta z usług Internetu. Zatem większość transakcji ma charakter wirtualny. W czasie sesji w biurze znajdują się przede wszystkim urzędnicy oraz maklerzy. Wszelkie informacje na temat podaży i popytu są podawane do wiadomości za pośrednictwem strony www. Codziennie zawierane transakcje kształtują kurs praw majątkowych. Pod pojęciem kursu rozumiemy ceny papierów wartościowych. Rozwój rynku zależy od kilku czynników. Bardzo ważne są oczekiwania oraz zwyczaje potencjalnych klientów. Składają się one na popyt, czyli ogólne zapotrzebowanie na dany towar albo usługę. Popyt kształtuje podaż, czyli ofertę producentów. Na giełdzie dużym zainteresowanie cieszą się prawa majątkowe o charakterze udziałowym, przede wszystkim akcje. Nie bez znaczenia jest również liczba zawieranych transakcji. Im więcej inwestorów, tym lepiej. Dlatego największe zyski odnotowują giełdy o zasięgu międzynarodowym. Bardzo duży wpływ na rynek ma sytuacja polityczna. Polityka oddziałuje bezpośrednio na gospodarkę, a tym samym na giełdę. Co ciekawe, opisany mechanizm działa również w drugą stronę!