Rodzaje spółek kapitałowych

Rodzaje spółek kapitałowych

Cztery rodzaje spółek osobowych i dwa rodzaje spółek kapitałowych uwzględnia kodeks spółek handlowych. Do spółek kapitałowych zaliczone zostały spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą wspólnicy, którzy co ważne nie odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a tylko do wysokości wniesionych wkładów. Dopuszczalna liczba wspólników w tym rodzaju spółki kapitałowej nie jest wskazana, w zasadzie ich liczba może być nieograniczona. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może również tworzyć tylko jedna osoba, jednak w takiej sytuacji, każda decyzja podjęta przez taką osobę musi zostać zatwierdzona i sporządzona w formie aktu notarialnego. Kodeks spółek handlowych dopuszcza tworzenie tego rodzaju spółek zarówno przez osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. By założyć ten typ spółki kapitałowej konieczne jest zebranie określonego kapitału zakładowego, który wynosi pięćdziesiąt tysięcy złotych. Drugim rodzajem spółek kapitałowych, jak zostało powyżej nadmienione jest spółka akcyjna, tutaj również występuje konieczność zgromadzenia określonego kapitału zakładowego, w tym przypadku, to tylko pięć tysięcy złotych. Można nawet powiedzieć, że na tym rodzaju spółek, oparta jest cała gospodarka kapitalistyczna. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej, to wkłady wspólników wniesione przed i w trakcie prowadzenia działalności.