Rodzaje obligacji dostępnych na rynku

Rodzaje obligacji dostępnych na rynku

Jednym z popularnych rodzajów papierów wartościowych o stałym dochodzie są obligacje. W tej grupie papierów wartościowych również można wyróżnić wiele mniejszych grup i rodzajów tej formy praw majątkowych. Przede wszystkim obligacje, które są dostępne na krajowym rynku można sklasyfikować, jako kuponowe i zero kuponowe. Cechą charakterystyczną pierwszej z tych grup jest fakt, że są zazwyczaj emitowane z określonym dyskontem. Tego rodzaju obligacje oznaczają, że wiążą się ze ściśle wyznaczoną płatnością kuponu. Wysokość tej płatności zależy od pozycji na rynku emitenta obligacji. Jeżeli chodzi o oprocentowanie w obligacjach kuponowych, to jest ono zmienne. W kuponowych obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa, oprocentowanie pozostaje niezmienione przez cały okres. Skarb Państwa reprezentuje przy emisji aktualny Minister finansów. Emitent w tym przypadku pożycza pieniądze od chętnej osoby i zobowiązuje się jemu te obligacje zwrócić z odpowiednimi odsetkami po określonym z góry terminie. Gdy mowa o sprzedaży detalicznej obligacji skarbu państwa, to można je podzielić także na dwie podgrupy, czyli na obligacje oszczędnościowe i rynkowe. Pierwsza grupa obligacji skarbu państwa jest oferowana osobom fizycznym, rezydentom i nie-rezydentom. Obligacje oszczędnościowe nie są notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Obligacje oszczędnościowe są emitowane na okres dwóch, czterech i dziesięciu lat.