Prowadzenie spółki komandytowo-akcyjnej

Prowadzenie spółki komandytowo-akcyjnej

Szczególnym rodzajem spółki osobowej przewidzianej w przepisach kodeksu spółek handlowych jest spółka komandytowo-akcyjna. Tak, jak każda forma organizacyjno-prawna tu także nie ma samych plusów wynikających założenia takiej spółki. Przesłankami, które powinny przekonać niezdecydowane podmioty do jej założenia jest możliwość emisji akcji. Spółka komandytowo-akcyjna jest jedyną spółką akcyjną, która posiada prawo emitowania akcji. Poza tym zakładając taki rodzaj spółki bardzo łatwo znajdziemy chętnych akcjonariuszy. Spółka komandytowo-akcyjna poza tym daje nam szansę prowadzenia działalności zarobkowej zakrojonej na o wiele szerszą skalę, niż daje nam na przykład spółka komandytowa. Poza tym z momentem zawiązania się takiej spółki zyskujemy uprawnienia zarządcze, oraz mamy szansę prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej na forum zewnętrznej działalności. Warto zaznaczyć różnice między spółką komandytową a komandytowo-akcyjną. W tej pierwszej nie ma możliwości nabywania kapitału a także emisji akcji. Istotną różnicą jest także brak odpowiedzialności za zobowiązania pozostałych wspólników. Każdy wspólnik i akcjonariusz odpowiada tylko do wysokości wniesionych do spółki wkładów. Zaletą tej formy spółki osobowej jest posiadanie firmy, która jest chroniona z mocy prawa, a także w tym rodzaju działalności są duże większe szanse na szybki rozwój firmy i zdobywanie kolejnych rynków inwestycyjnych.