Praca w sektorze usług

Praca w sektorze usług

Potrzeby konsumentów można zaspokoić na dwa sposoby. Większość przedsiębiorców stawia na sprzedaż towarów. Kluczem do sukcesu jest rzetelna analiza podaży oraz popytu na dany produkt. Niestety o wiele trudniej osiągnąć zadowalające efekty w branży usługowej. Trudno określić wymagania potencjalnych klientów. Nawet jeśli klient dokładnie opisze, jakiego efektu się spodziewa, należy wziąć pod uwagę pewien margines błędu. Najlepszym tego przykładem są usługi fryzjerskie. Obcięcie włosów na krótko może oznaczać dla różnych osób zupełnie coś innego. W przypadku giełdy usługowej przedmiotem zawieranych transakcji jest najczęściej transport, pośrednictwo lub ubezpieczenia. Transport towarów drogą morską odbywa się zazwyczaj w wyniku zawarcia porozumienia na giełdzie. Właściciel statku zobowiązuje się do odebrania, transportu oraz przekazania towaru wyznaczonej osobie lub firmie. W zależności od przewożonego produktu, wykonawca potrąca odpowiedni procent od wartości transakcji. Opisany przykład bardzo przypomina zasadę działania konosamentu. Jednak morski list przewozowy zalicza się już do praw majątkowych. Zatem jego zakupu można dokonać na giełdzie papierów wartościowych, a nie usług. Kolejnym przedmiotem giełdy usługowej są ubezpieczenia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe promują swoją ofertę nie tylko za pomocą reklam. Sesje giełdowe stanowią doskonałą okazję do zdobycia dużej liczby nowych klientów.