Pozyskiwanie funduszów unijnych

Pozyskiwanie funduszów unijnych

Przedsiębiorcy, którzy mają w głowie pomysł przyszłej inwestycji mogącej poprawić, jakość oferowanych produktów i usług mogą zgłaszać chęć uzyskania pomocy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Również o pomoc z funduszy unijnych mogą starać się osoby, które dopiero planują założenie własnej działalności gospodarczej. Takie osoby mają szansę nawet na czterdzieści tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy unijnej. Warunkiem uzyskania pomocy bezzwrotnej jest utrzymanie się na rynku ze swoim biznesem przez dwanaście miesięcy. Ten rodzaj wsparcia unijnego nie przysługuje jednak każdemu obywatelowi. Szansę na taką pomoc mają tylko osoby z wyjątkowo trudną sytuacją na rynku pracy. O czterdzieści tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy mogą się starać osoby będące na długotrwałym bezrobociu, kobiety, które wyrażają chęć powrotu do pracy po przebytym urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym. O tę pomoc mają szansę starać się też osoby między dwudziestym piątym a czterdziestym rokiem życia, jak również te, których miejscem zamieszkania są obszary wiejskie. Omawiana dotacja unijna przysługuje, co warto w tym miejscu zaznaczyć, jedynie osobom, które posiadają status osób bezrobotnych. W przypadku nie utrzymania się w swojej branży przez dwanaście miesięcy, przedsiębiorca będzie zmuszony całą pożyczoną sumę, czyli czterdzieści tysięcy złotych zwrócić, wraz z naliczonymi przez ten okres odsetkami.