Powstawanie spółki akcyjnej

Powstawanie spółki akcyjnej

Kodeks spółek handlowych przewiduje w swoich przepisach dwa rodzaje spółek kapitałowych. Jedną z nich są spółki akcyjne, natomiast drugą, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedną z najczęściej spotykanych form organizacyjno-prawnych w gospodarce wolnorynkowej jest bez wątpienia spółka akcyjna. Istotą tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jest obieg akcji, które są emitowane przez spółkę, a są w posiadaniu akcjonariuszy. Gdy chcemy założyć spółkę akcyjną, prawo wymusza na wspólnikach zebranie kapitału zakładowego, w wysokości stu tysięcy złotych, który pozwala na zawiązanie takiego rodzaju działalności gospodarczej. Spółka akcyjna by przybrała formę, spółki akcyjnej w organizacji, musi sprzedać wszystkie swoje akcje akcjonariuszom. Z kolei osobowość prawną, spółki akcyjne nabywają dopiero z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców, który jest prowadzony przez Krajowy Rejestr Rządowy, jeden z wydziałów sądów gospodarczych. W spółkach akcyjnych nie występuje odpowiedzialność za zobowiązania wspólników. Każdy ze wspólników odpowiada tylko i wyłącznie doi wysokości wniesionych wkładów. Minimalna wartość jednej akcji, spółka akcyjna musi ustalić, na co poziomie, co najmniej jednego grosza. Liczba wspólników w spółkach akcyjnych jest w zasadzie nieograniczona. Zysk z prowadzonej działalności jest dzielony po równo, zgodnie z liczbą posiadanych udziałów i akcji imiennych czy na okaziciela.