Polska rajem dla inwestorów?

Polska rajem dla inwestorów?

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wznowiła swoją działalność wraz z upadkiem komunizmu. W latach dziewięćdziesiątych sytuacja gospodarcza w Polsce sprzyjała rozwojowi branży finansowej. Spółce nadano indeksy giełdowe WIG, WIG20 oraz mWIG40. Aktualnym prezesem jest Ludwik Sobolewski. Podejmuje on najważniejsze decyzje w sprawach organizacyjnych giełdy. Pomaga mu w tym Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza. Należą do niej zasłużeni członkowie firmy. Do obrotu dopuszcza się prawa majątkowe o charakterze udziałowym, wierzycielskim oraz towarowym. Większość uczestników sesji wykupuje akcje dużych korporacji zarejestrowanych na giełdzie. Transakcje odbywają się zgodnie ze statutem giełdy. Regulamin musi być zgodny z zasadami narzuconymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Siedziba spółki znajduje się w samym sercu stolicy, niedaleko Centrum Bankowo Finansowego. Sesje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Od ósmej rano do późnego popołudnia przeprowadzane są transakcje. Największe obroty giełda ogłosiła ponad dwa lata temu. Sześć miliardów złotych to rekordowa suma, którą odnotowała spółka. Rozwój giełdy przebiega różnymi drogami. Zarząd musi zadbać o stały wzrost liczby inwestorów oraz zakup znaczących akcji. W ten sposób rozwija się rynek papierów wartościowych, a tym samym polska gospodarka. Chociaż Warszawska GPW nie odgrywa większej roli w polityce międzynarodowej, jej znaczenie wciąż rośnie.