Pieniądze z urzędu pracy na start firmy

Pieniądze z urzędu pracy na start firmy

Młody przedsiębiorca stara się uzyskać pomoc finansową z każdego możliwego źródła. Wiadomo przecież doskonale, że pierwsze miesiące od założenia nowej działalności gospodarczej są najtrudniejsze i najwięcej osób wówczas kapituluje i rezygnuje z dalszego prowadzenia firmy. Za najczęstszy powód niepowodzeń większość takich przedsiębiorców podaje brak odpowiedniego kapitału zakładowego. Jednak mało, który przedsiębiorca wyczerpał wszystkie możliwości dofinansowania przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej ze środków publicznych i unijnych. Niewiedza i brak zainteresowania tematem są bardzo częstym powodem bierności w staraniu się o przysługujące nam z mocy prawa środki publiczne i unijne. Z urzędu pracy, każdemu nowemu przedsiębiorcy przysługuje nawet dwadzieścia jeden tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy. By uzyskać pomoc w takim wymiarze, osoba składająca wniosek musi przede wszystkim posiadać status osoby bezrobotnej. Poza tym, taka osoba nie może odmówić innej formy aktywizacji i pracy zarobkowej proponowanej przez urząd pracy. Dodatkowo składając wniosek o pomoc z tego projektu, tym samym wykluczamy swoją osobę z możliwości pobrania innej pomocy ze środków publicznych przez najbliższe dwanaście miesięcy. Osoba składająca wniosek nie mogła również przez rok poprzedzający złożenie wniosku prowadzić innej indywidualnej działalności gospodarczej. Kwota dotacji wynosi sześciokrotną wartość średniego miesięcznego wynagrodzenia.