Obszary analizy przedsiębiorstwa

Obszary analizy przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo, nawet małych rozmiarów, jest bardzo skomplikowanym tworem, którego sprawne działanie zależy od osób analizujących jego funkcjonowanie. Gdy coś w przedsiębiorstwie przestaje właściwie działać, wówczas można dokonać jednej z technik analizy. Jednym z najważniejszych typów analizy, jeśli chodzi o obszary strukturalne występujące w przedsiębiorstwie, jest analiza wskaźnikowa. W tym rodzaju, dochodzi przede wszystkim do zbadania rentowności przedsiębiorstwa. Wyliczanie rentowności opiera się na trzech kategoriach zysków, chodzi o obrót, aktywa firmy i kapitał zakładowy prowadzonej działalności przedsiębiorstwa. Przy analizie wskaźnikowej trzeba koniecznie uwzględnić także stopień płynności w przedsiębiorstwie. Płynność finansowa polega na zestawieniu kategorii aktywów bieżących wykonywanej działalności gospodarczej, i przystawieniu do nich zobowiązań bieżących. Jeśli zobowiązania firmy są wyższe niż aktywa bieżące, wówczas to wyraźny sygnał, że finanse firmy nie są prowadzone w najlepszy możliwy sposób i jest wiele obszarów do poprawy. Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie bada również poziom aktywności gospodarczej, czyli, w jakich proporcjach mają się do siebie obrót i kategoria aktywów. W analizie wskaźnikowej nie można pominąć poziomu zadłużenia prowadzonej działalności gospodarczej. Występują trzy rodzaje długu, z aktywów, kapitału własnego i nadwyżki finansowej.