Obligacje oszczędnościowe i skarbowe

Obligacje oszczędnościowe i skarbowe

Jedną z najważniejszych grup papierów wartościowych są obligacje. Najistotniejszą częścią obligacje, są te emitowane przez Skarb Państwa. Cieszą się one najwyższą popularnością, ponieważ stoi za nimi najbardziej wiarygodna i wypłacalna instytucja finansowa. Żadna inna instytucja nie jest w stanie zapewnić podobnej gwarancji spłaty pożyczki z obiecanymi odsetkami. Z pieniędzy, za które zostały sprzedane obligacje Skarbu Państwa finansowane są określone cele wymienione w ustawie budżetowej, część z tej sumy jest również przeznaczana na pokrycie zadłużenie i deficytu budżetowego. Obligacje skarbowe można podzielić na dwie podgrupy, obligacje oszczędnościowe i obligacje rynkowe. Te pierwsze nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych, te drugi natomiast owszem. Ceną nominalną za jedną obligację oszczędnościową jest sto złotych. Nabyć obligacji oszczędnościowych nie mogą osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na chwilę obecną wymienić można trzy terminy, na jakie emitowane są obligacje oszczędnościowe, mianowicie na okres dwóch, czterech i dziesięciu lat. Z kolei obligacje rynkowe, dostępne są dla osób prawnych, fizycznych i tych podmiotów, które nie posiadają osobowości prawnej. Obligacji rynkowych nie mogą nabywać spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli dwie grupy spółek kapitałowych. Obligacjami rynkowymi można obracać na giełdzie.