Obligacje kontra akcje

Czy obligacje można polecić wszystkim osobom, które chcą odpowiednio ulokować wszystkim osobom, które chcą pomnożyć swoje nadwyżki finansowe? Z pewnością ich główną zaletą jest bezpieczeństwo, a więc minimalne związane z nimi ryzyko. Nabywając obligacje, praktycznie zyskujemy pewność, że w określonym terminie zostanie nam zwrócona ich kwota wraz z odsetkami, które przekroczą wysokość inflacji. Rzecz jest jednak w tym, że zysk w takiej sytuacji może być bardzo niewielki i z pewnością nie satysfakcjonujący tych osób, które liczą na znaczące pomnożenie środków. Innymi słowy, te osoby, które mają wyższą skłonność do ryzyka, decydują się raczej na zakup akcji. W tym wypadku mogą one liczyć na większy zysk, muszą jednak także uwzględnić możliwość poniesienia starty. Warto więc, dla bezpieczeństwa, zastosować dywersyfikację naszej strategii inwestycyjnej, dzieląc nasze środki między zarówno akcje, jak i obligacje. Nie bez znaczenia jest także fakt, że akcje są znacznie bardziej płynne, łatwiej jest je sprzedać. Wprawdzie obligacji też możemy się pozbyć przed terminem wykupu, jednak zapłacimy w takim wypadku pewną karę, która może spowodować, że z tytułu nabycia obligacji nie uzyskamy żadnego zysku. Obligacje są więc przede wszystkim dla tych osób, które mogą sobie pozwolić na zamrożenie środków przez długi czas.