Notowania instrumentów finansowych

Tabela notowań to jedno z najważniejszych informacji jakie są potrzebne do inwestowania na giełdzie. Pokazują wszelkie potrzebne dane które służą analizom oraz pokazują w jaką stronę może rynek zmierzyć. W tabeli notowań są przede wszystkim nazwy spółek oraz ceny zakupu i sprzedaży ich akcji. Każdego dnia zmieniają się one w zależności od popytu i podaży na dane akcje. Można również znaleźć ilość wolumenu oraz obroty w danym okresie. Aby można była łatwiej doszukać się tego, co potrzebne tabela pokazuje dane na kolorowo. Wszelkie wzrosty są wykazywane na czerwono, a spadki na zielono. Jeśli kurs w danym dniu nie zmienił się wówczas na tabeli wykazywany jest na szaro lub niebiesko. Notowania instrumentów finansowych dotyczą nie tylko akcji ale również obligacji oraz pochodnych czy walut. W tabeli można również zobaczyć dane kursów z poprzednich okresów dziennych czy tygodniowych. Archiwum pozwala nawet na przeszukanie wartości instrumentów jakie miały miejsce w danym dniu. Wówczas widać jaka cenę preferowali inwestorzy oraz określa to cenę po jakiej warto je kupować. Notowania instrumentów finansowych rozpoczynają się w momencie otwarcia sesji giełdowej i trwają do jej zamknięcia. W tym czasie ceny zmieniają się co minutę. W tabeli notowań można także znaleźć dane fixingowe. Oznaczają one ustalenie początkowego lub końcowego kursu danego instrumentu finansowego. Dostęp do notowań mają wszyscy inwestorzy i są one oferowane przez maklerów.