Narodowy Fundusz Inwestycyjny

Narodowy Fundusz Inwestycyjny

W Polsce funkcjonuje organizacja skupiająca czternaście Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Jej początki sięgają połowy lat dziewięćdziesiątych. Ówcześni przedsiębiorcy dążyli do szybkiego sprywatyzowania firm państwowych. W efekcie powstał Program Powszechnej Prywatyzacji. Na mocy tego dokumentu założono NFI. Organizacja funkcjonuje na zasadach spółki akcyjnej, której właścicielem jest Skarb Państwa. Dlatego NFI nie jest zobowiązane do płacenia podatku od działalności gospodarczej. Głównym zadaniem Funduszu jest sprzedaż akcji. Prawie dwadzieścia lat temu udziały były dostępne dla każdego obywatela. Jedynym kryterium było osiągnięcie pełnoletniości. Ludzie masowo wykupywali Powszechne Świadectwa Udziałowe. Aktualna oferta NFI jest skierowana przede wszystkim do firm państwowych. Spółki mogą wykupić udziały albo zlecić restrukturyzację. Zmiany dotyczą aktywów bądź pasywów firmy. W efekcie zrestrukturyzowana spółka zaczyna lepiej prosperować na rynku. Na liście NFI aż do 2000 roku znajdowało się piętnaście Funduszy. Ich liczba została zredukowana do czternastu w wyniku połączenia spółki Jupiter z 11NFI. Do najważniejszych spółek zaliczają się NFI Krezus, Midas oraz Victoria. Każdej z nich przypisano nazwę i skrót, które figurują na oficjalnej liście NFI. Działalność Funduszy jest regulowana przez Kodeks Spółek Handlowych. Dodatkowa regulacja z Dziennika Ustaw wygasła z początkiem stycznia 2013 roku.