Najlepsze obligacje rynkowe

Na rynku finansowym można obracać licznymi instrumentami, nazywanymi powszechnie papierami wartościowymi. Pośród licznych akcji, listów zastawnych, warrantów, listów hipotecznych, weksli, czeków i tym podobnych, dużą grupę instrumentów finansowych stanowią obligacje. Obligacje skarbowe to najpowszechniejsza forma inwestowania swoich pieniędzy. Choć oprocentowanie takich obligacji nie jest wysokie, to przynajmniej występuje w tym przypadku najmniejsze ryzyko starty zainwestowanych pieniędzy, przecież ciężko sobie wyobrazić bankructwo całego kraju. Obligacje skarbowe są oprocentowane według stałej stawki. Wśród obligacji skarbowych wyróżniamy dwie grupy instrumentów, obligacje oszczędnościowe i rynkowe. Obligacje rynkowe są notowane na giełdzie papierów wartościowych, natomiast, obligacje oszczędnościowe już nie. Różnią się jeszcze między sobą liczbą charakterystyką podmiotów, które mogą je nabywać. W przypadku obligacji rynkowych lista podmiotów, które mogą je nabywać jest zdecydowanie dłuższa. Poza osobami fizycznymi, rezydentami i nie rezydentami, należy jeszcze wymienić osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej poza spółkami kapitałowymi, czyli spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkami akcyjnymi. Najistotniejszą cechą tego rodzaju instrumentów finansowych jest możliwość obrotu nimi na giełdzie. Obligacje możemy sprzedać na przykład za poprzez jedno z biur maklerskich.