Nabywanie własnych akcji przez spółkę

Nabywanie własnych akcji przez spółkę

Tylko spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne mają prawo do wypuszczania na rynek swoich akcji. Takie regulacje przewiduje kodeks spółek handlowych. Teoretycznie ani spółka akcyjna, ani spółka komandytowo-akcyjna nie może nabywać akcji własnych, lecz zdarzają się sytuacje, w których zakaz nabywania własnych akcji nie obowiązuje. Jedną z nich, która zdarza się niezwykle rzadko jest nabycie własnych akcji, gdyż istnieje poważne zagrożenie istnienia spółki, jeśli nie wykupi swoich akcji. Inną sytuacją, w której możliwe będzie zakupienie akcji swojej spółki, jest tak zwane zakupienie pracownicze. Przysługuje ono pracownikom, którzy współpracowali ze spółką przez okres przynajmniej trzydziestu sześciu miesięcy. Własne akcje można nabyć, jeśli zaraz po ich nabyciu umorzymy je. Akcje własne może nabyć instytucja finansowa, aby po opłacie w pełni pokryć akcje na cudzy rachunek. Własne spółki można nabyć na drodze uniwersalnej sukcesji. Akcje własnej spółki można nabyć w celu egzekucji, aby zaspokoić roszczenia spółki, jeżeli nie ma możliwości, zlikwidowania roszczeń z majątku akcjonariusza. Jeżeli akcje są w pełni pokryte to można je nabyć nieodpłatnie. Gdy ustawa przewiduje inne możliwości nabywania akcji własnych spółki jest ostatnim sposobem tej teoretycznie niedozwolonej czynności prawnej. Omawiany zakaz obowiązuje również w przypadku przejmowania spółki przez drugą spółkę zależną lub spółdzielnię.