Nabywanie papierów wartościowych

Nabywanie papierów wartościowych

Rynek papierów wartościowych jest bardzo trudny, do jakichkolwiek długoterminowych prognoz. By sprawnie i skutecznie dokonywać transakcji zakupu i sprzedaży papierów wartościowych trzeba posiadać olbrzymią wiedzę, a także mieć duże doświadczenie, jeśli chodzi o obecność na giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli interesuje nas rozpoczęcie zarabianie i inwestowanie pieniędzy w grę na giełdzie wówczas warto wybrać maklera z profesjonalnego domu maklerskiego, gdyż tylko taki da nam szanse na duże pieniądze. Taki makler papierów wartościowych jest osobą, która w sposób zarobkowy i zawodowy zajmuje się kwestiami związanymi z pośredniczeniem w transakcjach odbywających się na giełdzie. Na przykład w zakupie, albo sprzedaży akcji i obligacji. Wykonuje te transakcje w imieniu swojego klienta, na jego rachunek, pobierając przy okazji zysków, wcześniej, z góry ustaloną prowizję. Każdy makler stara się uzyskać posadę w dobrym domu maklerski, gdyż tylko uczestnictwo, w jednym z takich domów, daje szansę na bezpośrednie reagowanie na ciągle zmieniającą się sytuacją w na giełdowych indeksach. Zwykłe osoby fizyczne nie mają prawa do nabywania papierów wartościowych. Poza domami maklerskimi w transakcjach na giełdzie mogą uczestniczyć krajowy depozyt papierów wartościowych, spółki prowadzące tak zwane izby rozliczeniowe, instytucje bankowe prowadzące interesy na giełdzie, firmy inwestycyjne spoza naszego kraju.