Krótka charakterystyka obligacji

Krótka charakterystyka obligacji

Uczestnicy giełdy papierów wartościowych inwestują zazwyczaj w akcje bądź obligacje. W przypadku akcji inwestor decyduje się na spełnienie określonych zobowiązań wobec firmy. Jednocześnie zostają mu przyznane prawa majątkowe lub niemajątkowe spółki. Osoba wykupująca obligacje nie otrzymuje dodatkowych przywilejów. Konsekwencją posiadania obligacji jest tylko i wyłącznie zobowiązanie wobec obligatariusza. Dokumenty są wydawane seriami, dlatego często określa się je mianem papierów masowego obrotu. W transakcjach praktycznie nie biorą udziału banki. Pieniądze pochodzące od inwestorów natychmiast zasilają kapitał spółki. Obligacje wyceniają doświadczeni fachowcy, zatrudnieni przez giełdę, osobę fizyczną lub prawną. Zazwyczaj do wyceny stosuje się prosty wzór na strumień płatności generowany przez obligacje. Papiery wartościowe mają różny termin wykupu. W przypadku krótkoterminowych obligacji czas ten wynosi maksymalnie rok. Średnioterminowe prawa majątkowe trzeba wykupić w ciągu trzech do pięciu lat. Najwięcej czasu na zapłatę dają obligacje długoterminowe, dopuszczające okres spłaty nawet powyżej pięciu lat. Zobowiązania wieczyste nie przewidują wykupu, inwestor jest zmuszony płacić za wciąż odnawiające się odsetki. Obligacje dzielimy również ze względu na ryzyko inwestycyjne. Wyróżniamy transakcje wolne od ryzyka oraz o jego niskim lub wysokim wskaźniku. O ocenie ryzyka informuje nas rating. Najwyższe ratingi otrzymują obligacje o małym lub zerowym ryzyku inwestycyjnym. Tego typu papiery emitują instytucje państwowe oraz międzynarodowe.