Kredyty inwestycyjne dla młodych przedsiębiorców

Kredyty inwestycyjne dla młodych przedsiębiorców

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą rzadko mogą liczyć na przychylność instytucji bankowych na początku swojej przygody ze światem biznesu. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi swojej przydatności i efektywności w swojej branży, dopóty nie może liczyć na żadne oferty kredytów inwestycyjnych na korzystnych dla siebie warunkach. Na start firmy możliwe jest otrzymanie pewnej pomocy, lecz wymaga ona dobrego zabezpieczenia rzeczowego, najlepiej na wartościowej nieruchomości. Dla każdego przedsiębiorcy najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby otrzymanie pomocy w postaci kredytu preferencyjnego, jednak taka forma pomocowa ze strony uruchamiana jest rzadko, a poza tym nie dla wszystkich branży gospodarki, tylko dla wybranych gałęzi gospodarki krajowej. Warunkiem otrzymania kredytu inwestycyjnego jest prowadzenie firmy, przez, co najmniej dwanaście miesięcy, dodatni bilans handlowy, brak zaległych zobowiązań podatkowych i kredytowych wobec innych instytucji. Każdy przedsiębiorca musi ponadto we wniosku kredytowym wykazać się precyzyjnym planem inwestycyjnym, na co pieniądze zostaną spożytkowane. Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć zarówno na zakup nowych maszyn do przedsiębiorstwa, kupno nowej linii promocyjnych czy wykupienie licencji krajowych i zagranicznych. Z pieniędzy z kredytu inwestycyjnego sfinansuje przedsiębiorstwa także zakup innowacyjnych technologii i rozwiązań do swojej firmy.