Kredyt na prowadzenie bieżącej działalności

Jednym z rodzajów kredytów, na który może liczyć początkujący przedsiębiorca jest kredyt na prowadzenie bieżącej działalności, w większości instytucji bankowych, przedsiębiorca ma prawo się o niego ubiegać po dwunastu miesiącach, od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kredyt ten jest inaczej nazywany kredytem obrotowym, zaciągają go wyłącznie przedsiębiorcy, których płynność finansowa jest zagrożona i nie ma innego sposoby na pokrycie tych zobowiązań. Środki pieniężne otrzymane z tego tytułu, mogą zostać wykorzystane na zapłatę zobowiązań terminowych firmy, kupno materiałów, surowców i produktów potrzebnych do kontynuacji funkcjonowania firmy. O tym, na jaką sumę z kredytu obrotowego może liczyć przedsiębiorca decyduje wysokość i częstość wpłat na bankowe konto firmowe. Niektóre banki wprowadzają w tym punkcie zależność wysokości kredytu od ilości sprzedanego towaru i usług przez firmę w ciągu ostatniego roku podatkowego. Kredyt na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej można spłacić jednorazowo lub w formie ratalnej. Podmiot gospodarczy starający się o uzyskanie kredytu obrotowego musi w siedzibie banku złożyć dokumenty typu numer indentyfikacyjny przedsiębiorcy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej i do krajowego rejestru sądowego. Uzyskanie kredytu obrotowego, przy korzystnej i jasnej sytuacji przedsiębiorstwa powinno zamknąć się w przeciągu jednego tygodnia.