Korporacje zarządzane przez młodych

Korporacje zarządzane przez młodych

Dzisiaj nikt nie podważa zasadności walki o większy udział młodych w rynku pracy, ale niestety nie zawsze wykształcenie najmłodszych idzie w parze z ich umiejętnościami i możliwością adaptacji w warunkach wyższej organizacji biznesowej. Nawet absolwenci kierunków ekonomicznych niejednokrotnie są mocno zaskoczeni warunkami pracy w dużej korporacji, nie są przygotowani do praktycznych oczekiwań, jakie stawiają im przełożeni. W takich warunkach, z wyraźnymi brakami w wykształceniu, wiele firm decyduje się nie rozwijać własnych filii za granicą, lub korzystać wyłącznie z własnych specjalistów. Gospodarki rozwijające się niejednokrotnie nie przyciągają międzynarodowego biznesu właśnie dlatego, że brakuje im pracowników zdolnych do prowadzenia dużej korporacji. Nie chodzi wyłącznie o bariery językowe, chociaż rzadko w parze z wykształceniem finansowym idzie w takich miejscach nauka języków obcych. Często chodzi o umiejętność adaptacji do nowych warunków – jeśli firma po raz pierwszy w historii swojego regionu chce otworzyć filie w obcym kraju, ktoś musi przetrzeć ścieżki i wziąć na siebie odpowiedzialność za strategię całej firmy. Aby spełnić wysokie wymagania w takim czasie potrzeba nie tylko dyplomu, ale realnych kompetencji i wyjątkowego połączenia w biznesie kompetencji miękkich i twardych.