Kilka ogólnych informacji

Kilka ogólnych informacji

Zanim zaczniemy grać na giełdzie, warto zapoznać się z podstawami jej funkcjonowania. Wbrew obiegowej opinii, inwestycje to nie tylko zakup bądź sprzedaż papierów wartościowych. Równie dobrze możemy inwestować w towary lub usługi. Transakcje mogą być dokonywane za pośrednictwem biura maklerskiego oraz Internetu. W przypadku giełdy towarowej warto wziąć bezpośredni udział w transakcji. Nawet bardzo dobre zdjęcie samochodu nie zastąpi dokładnych oględzin. W sesję giełdową mogą zaangażować się maklerzy, inwestorzy oraz urzędnicy czuwający nad przestrzeganiem regulaminu. Ich obowiązkiem jest również dbanie o wszelkie sprawy organizacyjne Zasady obowiązujące na giełdzie są narzucane przez jej zarząd. Członków zarządu wybiera się na walnym zgromadzeniu. Wszelkie sprawy sporne rozwiązują komisje giełdowe, a w ostateczności sądy. Pamiętajmy, że giełdy mogą mieć różny zasięg. Niektóre inwestycje mają tylko i wyłącznie charakter regionalny. Za przykład mogą posłużyć giełdy samochodowe, organizowane w sposób niezależny nawet w kilku miastach danego województwa. Czasem dokonuje się inwestycji na skalę krajową, a nawet międzynarodową. Większość osób zawiera transakcje rzeczywiste, czyli nastawione na faktyczny zakup bądź sprzedaż. Towar możemy otrzymać bezpośrednio po podpisaniu umowy bądź w późniejszym, ustalonym terminie. W przypadku transakcji nierzeczywistych sytuacja wygląda nieco inaczej. Celem inwestora nie jest korzystanie z kupionego towaru, ale jego natychmiastowa odprzedaż z zyskiem.