Kierownik zespołu

Jak wiemy, jeżeli nie ma hierarchii bezpośrednio w czynnikach produkcyjnych takich jak hala produkcyjna, maszyny oraz zespół pracowników, to na pewno w ostatnim elemencie, a raczej aspekcie taka hierarchia istnieje. W tym wypadku nikogo nie dziwi fakt, że za prace danego zespołu odpowiada jedna osoba. W tym przypadku jest to kierownik zmiany, czyli osoba, która może wydawać polecenia dla pracowników. jest ona jedynie podwładna przez pracodawcą, czyli właścicielem firmy. Dzięki temu widzimy tutaj swoista oraz bardzo charakterystyczną i co najważniejsze klarowną hierarchię. Dzięki temu widać, że jest to ważne oraz bardzo często wykorzystywane. Bez tego nie ma mowy o jakichkolwiek uwarunkowaniach dotyczących pracy i efektywnie wykonywanych zadań. To pokazuje nam jasno, że kierownik danej grupy pracowników to stanowisko bardzo odpowiedzialne i bardzo stanowcze. Nie każdy nadaje się bezpośrednio na tego rodzaju posadę. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Jeden błąd załogi i niestety konsekwencje ponosi kierownik.