Kapitał obcy przedsiębiorstwa

Kapitał obcy przedsiębiorstwa

Finansowanie każdego przedsiębiorstwa można podzielić na dwie grupy. Pierwszą jest finansowanie bieżącej działalności i inwestycji z odpisów amortyzacyjnych, dopłat do kapitału wspólnego przez wspólników, a także z wypracowanego zysku netto. Ten rodzaj finansowania nazywamy finansowaniem wewnętrznym przedsiębiorstwa. Drugim rodzajem finansowania, jak nietrudno się domyśleć, jest finansowanie ze środków zewnętrznych. Ten rodzaj finansowania również można rozszczepić na trzy rodzaje środków. Należą do nich factoring, franchising i leasing. Do alternatywnych źródeł finansowania prowadzonej działalności gospodarczej należą między innymi publiczna emisja akcji spółki własnej. Taka emisja akcji spółki odbywa się na rynku kapitałowym. Akcje można także emitować i sprzedawać w świecie wirtualnym, czyli za pośrednictwem sieci internetowej. Kapitałem obcym przedsiębiorstwa oprócz wyżej wymienionych środków finansowania są środki pieniężne pochodzące z różnego rodzaju kredytów zaciągniętych z instytucji bankowych, wszelka pomoc zwrotna ze środków unijnych i publicznych, takim zwrotnym wsparciem jest na przykład mikro pożyczka, dla absolwentów wyższej uczelni, czy osób z obszarów wiejskich. Do kapitału obcego zaliczymy również wszelkie należności dostawcom materiałów, produktów do naszej firmy, oraz wynagrodzenia pracownicze, jeżeli zatrudniamy pracowników. Ważne jest utrzymanie kapitału obcego na rozsądnym poziomie.